Innhold på kurset

På dette kurset vil du få en innføring i struktur, innhold og verktøy for speiderprogrammet og høre mer om gruppekompasset. Vi vil komme innom følgende temaer:

  • Speiderstigen
  • Aktivitetsmerker
  • Semestermerker
  • Semesterplan
  • Gradsprogrammet
  • Våre verdier og hvordan disse påvirket våre aktiviteter
  • Verktøy som møteplanleggeren, aktivitetsbanken og registreringsverktøy
  • Gruppekompasset (et spill som kommer snart)

Hensikten med kurset er å gi kjennskap til strukturen og oppbygningen av speiderprogrammet samt vise til nyttige verktøy. Mot slutten av kurset vil det være mulighet for å jobbe med sitt eget speiderprogram for det kommende semesteret, stille spørsmål og høre om de kommende nasjonale arrangementene pefftival og lederkonferansen. 

Kursholder er program- og vekstkonsulent Magnus Heltne som jobber på forbundskontoret i Oslo. 

Praktisk informasjon

Kurset vil være i Spjelkavik kirke i Ålesund. 

Omtrentlig program: 
18:00 Ankomst og middag
18:30 Speiderprogram, gruppekompasset og kommende arrangementer
20:30 Tid til å jobbe med eget program
21:00 Slutt

Kursavgift: 50 kr på konto 3910 44 91441. 

Deltakere dekker selv reise til kurset. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no hvis du har noen spørsmål om kurset. Påmelding gjøres i skjema under. 

Toppbilde: Erik Bloch