Innhold på kurset

Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere som bør ha erfaring med å ha deltatt i en kursstab tidligere. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføring av kursene blir bedre.

Innhold på kurset: 

  • forbundets profil på kurs/ledelse
  • kursholderavtale og kursmanual
  • arbeidsfordeling 
  • administrasjon og praktiske rammer
  • ledelse av deltakere og kursstab
  • didaktisk relasjonsmodell
  • kristent fellesskap
  • sikkerhet, personvern og beredskap
  • individuelle samtaler med veiledning
  • leirbål

Program

Fredag
20:00 Middag og kursåpning på speiderhuset Hiet
21:30 Dialogspill: Hvordan skal et kurs i regi av KFUK-KFUM-speider være?
22:30 Kveldsbønnesamling

Lørdag
08:00 Frokost
09:30 Kursstart på forbundskontoret: Det administrative og praktiske rundt kurslederrollen og ledelse av stab og deltakere 
12:30 Lunsj
13:00 Kursøkter fortsettelse
16:00 Grenser og gråsoner
17:30 Middag på restaurant
20:30 Bålhygge ved speiderhuset Hiet

Søndag
08:00 Frokost, pakking, rydding og vasking
10:00 Workshop om kristent fellesskap på kurs
11:00 Gudstjeneste i Oslo Domkirke
12:30 Lunsj
13:00 Kursøkter fortsettelse
15:00 Avslutning

Hvem?

Kurset er beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på krets- eller nasjonalt nivå innen ett år etter kurset. Det kan være nasjonale kurs som Norsk Roland, KILT eller kretskurs som patruljeførerkurs. 

De som skal holde kurs på nasjonalt nivå vil bli prioritert siden det er kun 12 plasser. Du kan lese utlyninger til verv på nasjonalt plan her. For å søke om å få delta på kursholderkurset må du ha fått bekreftet at du er kursleder eller med i staben på et kurs. 

Oppmøte og sted

Oppmøte kl. 20:00 på speiderhuset Hiet på Grefsen i Oslo fredag 22. januar, og vi er ferdige på forbundskontoret i Grubbegata 4 til kl. 15:00 på søndag. Overnatting vil skje på Hiet (ta med sovepose og liggeunderlag) og vi vil være på forbundskontoret på dagtid. 

Deltakeravgift

Kurset er gratis og reisen til kurset vil bli refundert for de som skal være kursleder/stab på nasjonalt nivå. De som skal være kursleder/stab på kretsnivå betaler 1 200 kr som deltakeravgift og betaler reisen selv. Vi oppfordrer kretsen/gruppa til å dekke disse utgiftene for den det gjelder. Deltakeravgiften betales til 3000.16.88487. Husk å merke innbetalingen med "navn" og "kursholderkurs". Hvis gruppa i etterkant av arrangementet søker Frifond-støtte, vil 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene bli refundert. Husk å søke Frifond-støtte og reisestøtte innen 1. mai.  

Politiattest

Det er et krav til alle deltakere, stab og ledere som skal være med på kurs/arrangement med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset/arrangementet starter. Les mer om hvordan du søker politiattest her.

Påmelding

Skjer i HyperSys (åpner høsten 2020)

Deltakerbrev og nettmodul

Deltakerne får deltakerbrev ca. 1 måned før kursstart med tilgang til nettmodulen som må gjennomføres før 18. januar 2021.  

Spørsmål?

Ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no

Toppbilde: Harald Undheim