Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere som bør ha erfaring med å ha deltatt i en kursstab tidligere. Deltakerne skal etter kurset kjenne til arbeidsfordelingen mellom forbundskontoret og kursholderne. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføringen av kursene blir bedre.

Innhold på kurset: 

  • forbundets profil på kurs/ledelse
  • kursholderavtale og kursmanual
  • administrasjon og praktiske rammer
  • ledelse av deltakere og kursstab
  • didaktisk relasjonsmodell
  • kristent fellesskap
  • sikkerhet, personvern og beredskap
  • individuelle samtaler med veiledning
  • leirbål

Kurset er beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på krets- eller nasjonalt nivå innen et år etter kurset. Det kan være nasjonale kurs som Norsk Roland, KILT eller kretskurs som patruljeførerkurs. 

De som skal holde kurs på nasjonalt nivå vil bli prioritert siden det er kun 10 plasser. Du kan lese utlyninger til verv på nasjonalt plan her. For å søke om å få delta på kursholderkurset må du ha fått bekreftet at du er kursleder eller med i staben på et kurs. 

Oppmøte kl. 20:00 på et speiderhus i Oslo fredag 24.januar, og vi er ferdige på forbundskontoret til kl. 15:00 på søndag. 

Overnatting vil skje på et speiderhus og vi vil være på forbundskontoret på dagtid. 

Kurset er gratis og reisen til kurset vil bli refundert for de som skal være kursleder/stab på nasjonalt nivå. De som skal være kursleder/stab på kretsnivå betaler 1 200 kr som deltakeravgift og betaler reisen selv. Vi oppfordrer kretsen/gruppa til å dekke disse utgiftene for den det gjelder. Deltakeravgiften betales til 3000.16.88487. Husk å merke innbetalingen med "navn" og "kursholderkurs". Hvis gruppa i etterkant av arrangementet søker Frifond-støtte, vil 50% av deltakeravgiften og opptil 50% av reiseutgiftene bli refundert. Husk å søke Frifond-støtte og reisestøtte innen 1.mai.  

Det er et krav til alle deltakere, stab og ledere som skal være med på kurs/arrangement med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset/arrangementet starter. Les mer om hvordan du søker politiattest her.

For å søke om å delta på kursholderkurset må du ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no

Toppbilde: Harald Undheim