Innhold på kurset

Kursholderkurs er for eksisterende og fremtidige kursledere. Kursholderne skal få arbeidsverktøy og god veiledning som gjør at planlegging og gjennomføring av kursene blir bedre.

Innhold på kurset: 

 • forbundets profil på kurs/ledelse
 • kursholderavtale og kursmanual
 • arbeidsfordeling 
 • administrasjon og praktiske rammer
 • ledelse av deltakere og kursstab
 • didaktisk relasjonsmodell
 • kristent fellesskap
 • grenser og gråsoner
 • sikkerhet, personvern og beredskap
 • lederstien
 • smittevern på kurs

Program

09:00 Kursstart og ord for dagen
09:15 Det praktiske og administrative rundt kurs
12:00 Lunsjpause
13:00 Ledelse av stab og deltakere
14:15 Grenser og gråsoner
15:00 Kristent felleskap på kurs
15:30 Kursavslutning

Hvem?

Kurset er først og fremst beregnet for dem som kan være instruktør eller kursleder på krets- eller nasjonalt nivå innen ett år etter kurset. Det kan være nasjonale kurs som Norsk Roland, KILT eller kretskurs som patruljeførerkurs. Du kan lese utlysninger til verv på nasjonalt plan her. Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på.

Andre som er interessert i å lære mer om å holde kurs kan også melde seg på kursholderkurset. 

Digitalt kurs

Kurset vil være på Google Meet. Påmeldte deltakere får lenke til videomøte på e-post. 

Deltakeravgift

Kurset er gratis.  

Lunsj

Alle deltakere som skal holde kurs for forbundet kan bestille hjemlevering av lunsj til seg kl. 13.00 under kurset eller kjøpe inn mat til en god lunsj på forhånd. Makspris 300 kr. Send inn oppgjørsskjema i etterkant av kurset. 

Påmelding

Lenke til påmelding i HyperSys.

Nettmodul

Deltakerne får tilgang til en nettmodul som må gjennomføres senest dagen før kurset starter. Nettmodulen gir en god innføring i mange av temaene vi vil ta opp på kursholderkurset.

Merke

Alle som deltar på kurset får merke tilsendt i etterkant. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no

Toppbilde: Harald Undheim