Roverkontaktsamling er en årlig samling for alle roverkontaktene i Norge på høsten. Det skal være en inspirerende og lærerik helg for deg som roverkontakt. Det er et svært viktig arrangement da Rovernemnda sammen med roverkontaktene kan diskutere, komme frem til løsninger, dele erfaringer, og ikke minst bli bedre kjent og bygge gode relasjoner. 

Det er ønskelig at hver krets sender én representant. Dersom roverkontakten ikke kan komme håper vi at dere kan sende en annen rover. For eksempel en annen i ombudet. 

Roverkontaktsamlingen skjer i forlengelse av Lederkonferansen som er 27.-29. oktober. Vi oppfordrer alle kretsene til å dekke roverkontaktenes opphold på både roverkontaktsamlingen og lederkonferansen. Se egen pris for lederkonferansen.

Meld deg på her!