Steg for å bli godkjent leder i Norges KFUK-KFUM-speidere

1. Være med i en speidergruppe/ kontakte en speidergruppe

2. Ha politiattest

3. Ha ledersamtale

4. Gjennomføre nettkurset "Velkommen som leder"

5. Motta ledergodkjenning og lederhåndboka i posten

 

Mer utfyllende informasjon

For å bli ny leder så må du:

Opplæring for nye ledere

  • For deg som er ny leder, så har vi en opplæringsplan som kalles sjekkliste. Den finner du på nett og i Lederhåndboka som sendes til alle nye ledere. Vi forventer at du selv tar ansvar for din egen opplæring. Mye av det viktigste lærer du lokalt i gruppen din. Sjekklisten er utarbeidet for å hjelpe deg og din gruppeleder til å konkretisere hva du bør kunne og ha gått igjennom i løpet av ditt første år som ny leder.
  • Første punkt på sjekklisten er et kortkurs på nett som heter «Velkommen som leder». Dette handler om verdiene våre og hvordan vi kan ha trygge turer og møter for speiderne våre. Dette kurset kan du ta alene eller sammen med lederne i gruppen din.
  • På nasjonale arrangementer vil vi tilby en økt om grenseoverskridende adferd. Vi mener det er viktig at alle ledere gjennomfører denne økten.
  • Etter at du har blitt leder, så kan du delta på kursene i kursmenyen vår.

 

Ønsker du mer informasjon om det å være leder? Trykk HER