Hver krets har en roverkontakt. Det tilstrebes å legge ut en liste over roverkontaktene så fort den er oppdatert.

Hva gjør en roverkontakt?

  • Skal sitte i kretsstyret med møte-, tale- og stemmerett.
     
  • Fungerer som bindeleddet mellom kretsen og Rovernemnda.
     
  • Informerer Nemnda om kretsens arrangementer.
     
  • Kan være kretsens roverrepresentant på Landsting.