Lagsammensettning

Et lag består av tre personer. Det er mulighet for å ha en reserve, men det er ikke tillatt å variere på lagsammensetningen. For å delta må man være rover. Det er mulig å sette sammen et lag på tvers av roverlag.  

Poenggiving

På alle oppgaver får beste lag 100 poeng. Resten av lagene regnes ut i forhold til dette. Det er mulig å bare melde seg på enkelte oppgaver, men for å vinne roverfemkampen og vandretrofeet må laget ha deltatt på alle fem oppgavene.

Teoretisk oppgave

Hvert lag får 60 spørsmål utdelt skriftlig. Her skal ingen hjelpemidler brukes. Kun blyant eller penn. Legg merke til at det er tillatt å velge flere svaralternativer, men det vil påvirke poenggivingen. Se reglementet for detaljer om poenggiving og tema for spørsmål.

Hinderløype

Deltakerne i hinderløypen må ha heldekkende klær (helt ned til håndleddet og opp til halsen). Pass også på at du ikke har på deg noe som kan henge seg fast (smykker o.l.). Det er ikke tilllatt å bruke spesielle hjelpemidler som f.eks. piggsko, klatreseler e.l.

Hemmelig oppgave

Denne oppgaven er hemmelig helt til den deles ut. Her er kun de hjelpemidler arrangør bestemmer godkjent. 

Orienteringsløp

Én person på laget løper dagorientering, og de to andre på laget løper nattorientering. Alle som løper orientering må ha heldekkende klær (helt ned til håndleddet og opp til halsen). Pass også på at du ikke har på deg noe som kan henge seg fast (smykker o.l.).

Valgfri oppgave

Her er det opp til arrangør å velge tema fra fem forhåndsgodkjente disipliner. 

 

Les mer i reglementet