Rovernemnda er rovernes tillitsvalgte i Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi er pådrivere for nasjonalt roverengasjement, representerer roverne inn mot landsstyret og administrasjonen, og er ansvarlige for de nasjonale roverarrangementene femkamp, roverkongress, roverball og roverlandsleir - i tillegg til andre saker som berører speiderne mellom 16 og 26 år i organisasjonen.

Lover for roverting og rovernemnda sier at: 
Rovernemnda skal:

a) jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 
b) ha jevnlig kontakt med og bistå roverkontaktene og studentspeiderlagene. 
c) følge opp Tiltaksplan for rovernemnda og andre vedtak fattet av roverting. 
d) arrangere minimum én årlig samling for roverkontaktene 
e) ha jevnlig kontakt med landsstyret og forbundskontoret. 
f) arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet spesielt. 
g) representere forbundet utad etter avtaler med landsstyret, og/eller forbundskontoret. 
h) finne vara som skal representere roverting og/eller Norges KFUK-KFUM speiderne på arrangementer dersom enkeltpersoner, som er valgt av roverting, melder frafall. 
i) bistå arrangørene av de nasjonale roverarrangementene.

Rovernemndas medlemmer skal utøve sine verv innenfor de rammer som er satt av roverting og Norges KFUK-KFUM-speidere sentralt.

Kontakt oss mer enn gjerne hvis du har en idé, ros, ris eller annet du ønsker å dele. Mailen er rover@kmspeider.no, og du kan sende oss post i den digitale postkassen vår eller en DM på instagram til rovernemnda. Det er utrolig hva vi kan få til hvis vi bare får vite om det!