Roverlandsleir arrangeres annethvert år, og er roveres samlingspunkt mellom kretsleir og landsleir. Forrige roverlandsleir var på Karmøy i 2021. Neste roverlandsleir er 2023.