Håndbok for roverkontakter og ombud

    

Ingen kretser i forbundet vårt er helt like. Dermed finnes det heller ingen fasit på hvordan man skal drive roverarbeidet i de ulike kretsene. Vi i Rovernemnda ønsker at dette heftet skal være et hjelpemiddel for å finne riktig løsning for din krets. Dette er ikke en instruks for hvordan du skal gjennomføre oppgaven som roverkontakt eller ombud. Det er du som kjenner kretsen din best. Lykke til!

 

Les heftet her (.pdf)