Vi i rovernemnda har utarbeidet en veileder som tar for seg roveraspiranttiden og retningslinjer for roveropptaket. Den prøver å svare på hvilke roller roveraspirantene har i gruppa og i roverlaget.
Denne vil vi lage for å tydeliggjøre for ledere og rovere våre verdier og holdninger i forhold til hvordan aspiranttiden og roveropptaket bør gjennomføres. Det å bli rover skal være noe vandrerne gleder seg til. Gjennom ulike oppgaver og utfordringer skal aspirantene oppleve mestring og samhold. De skal føle seg inkludert og sett i roverlaget, og skal behandles med respekt og verdighet.
Roveraspiranttiden og roveropptak er en viktig del av speiderens overgang fra vandrer til rover. Det er en periode og seremoni som har mange sterke tradisjoner i ulike grupper og roverlag.

En roveraspirant er en vandrer som forbereder seg på å bli rover. En roveraspirant beholder gjerne sin funksjon som vandrer i gruppen, men er i tillegg velkommen i roverarbeidet. Dette kan tydeliggjøres ved at roveraspiranten har på et roverskjerf. Speideren er roveraspirant fra roveraspiranttiden starter til man er tatt opp som rover. Roveraspirantene er blant de eldste vandrerne og er viktige ressurser i både gruppe og forbund. Dermed er det viktig at de blir ivaretatt i overgangen.

Roveraspiranttiden er perioden man er roveraspirant, og går over en periode rundt slutten av grunnskolen. Gruppene kan selv velge når de ønsker å starte roveraspiranttiden, men det er vanlig å starte etter jul i 10. klasse. Perioden slutter med roveropptakelsen. Roveropptakelsen markerer slutten på roveraspiranttiden og slutten på rollen som vandrer med overgang til rollen som rover. Utdeling av roverklaffer kan være et symbol på at man er tatt opp som rover.