Roverkongress arrangeres hvert år andre helg i februar. På Roverkongressen er hovedprogrammet Roverting (lignende Landsting, kretsting og gruppeting) hvor man stemmer på saker som angår roverne. Det er valg av nye medlemmer til Rovernemnda, valgkomitéen, representant til ungdommens kirkemøte og lokalkomiteer for neste Roverkongress, Roverfemkamp, Nasjonalt Roverball og eventuelt Roverlandsleir (annethvert år).

Roverkongress er en sosial møteplass for rovere i alle aldre fra hele Norge. Noe av programmet er blant annet festmiddag, påvirkningstorg og andre artige og sosiale aktiviteter. Med andre ord, mye mer enn bare "speiderpolitikk"!

Alle rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags- og stemmerett. Roveraspiranter har tale og forslagsrett. Med rover forstås de medlemmer som etter forbundets organisasjonsbestemmelser defineres som rover. For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at deltakere er registrerte som medlemmer og har betalt deltakeravgift for roverting. Roverting kan gi andre tale- og forslagsrett.

Dette er et sted hvor du som rover kan si DIN mening om saker som angår oss. Du får et godt innblikk i hvordan organisasjonen og roverarbeidet er lagt opp. I tillegg får du være med på å bestemme hvem som skal lede roverarbeidet videre. Kanskje det er deg! Bli med og si din mening. I tillegg til å komme med synspunkter både i plenum og mindre grupper på selve tinget kan du sende inn saker på forhånd. Disse kan du sende inn til Rovernemnda på rover@kmspeider.no.