Hver krets har en roverkontakt. Liste over roverkontakter finner du i hovedmenyen! Er det oppdateringer på lista som ikke har blitt gjort - ta kontakt!

Hva gjør en roverkontakt?

  • Skal sitte i kretsstyret med møte-, tale- og stemmerett.
     
  • Fungerer som bindeleddet mellom kretsen og Rovernemnda.
     
  • Informerer Nemnda om kretsens arrangementer.
     
  • Kan være kretsens roverrepresentant på Landsting.