Roverkontaktsamling er en årlig samling for alle roverkontaktene i Norge på høsten. Det skal være en inspirerende og lærerik helg for deg som roverkontakt. Det er et svært viktig arrangement da Rovernmenda sammen med roverkontaktene kan diskutere, komme frem til løsninger, deler erfaringer, og ikke minst bli bedre kjent og bygge gode relasjoner.