Heilt i hundre! startet som en enkel idé sent på høsten 2017 der rovernemnda ønsket å besøke flere av roverne i de forskjellige kretsene i løpet av perioden. Vi søkte derfor om midler fra landsstyret til å reise til en krets hver. Dette betydde da at vi i løpet av ett år kunne besøke seks kretser, men i tillegg kretsene vi besøkte på rovernemndsmøtene. 

Elise på forbundskontoret informerte rovernemnda i begynnelsen av valgperioden 2018/2019 om "Herreløs arv" som er en støtteordning for nye prosjekter. Her kunne vi søke om støtte til et prosjekt som for eksempel å feire 100-års jubileumet til roverarbeidet. Vi søkte om penger og søknaden ble invilget. Vi hadde nå en utrolig travel periode foran oss. I tillegg til alle våre vanlige oppgaver skulle vi besøke alle kretsene i Norge. 

Og nå ble det vanskelig! Hvem skulle gjøre hva? Hvem skulle besøke de ulike kretsene? Hvordan skulle vi få tid til å reise til alle kretsene i Norge? Oppgaven virket umulig. Samtidig arbeidet vi for fullt mot Futura der vi skulle holde kurs, møte verdenssjefen for WOSM, Craig Turpie, delta på diverse møter og delta på roverkro. Løsningen for oss ble å samle alle roverkontaktene som var på Futura og planlegge sammen med dem! Datoer ble banket og turnéen nærmet seg!

Rovernemnda er dessverre verken betalt eller 100% stilling og vi reiste på turné på siden av studier, folkehøyskole, private reiser og andre speiderarrangementene. Vi valgte derfor for eksempel å gjøre roverkontaktsamlingene minimal, og arrangere kun såkalte "roverkontaktlounges" på både Futura og kretsforum der vi også gav vår takk til roverkontaktene. 

Heldigvis var alt arbeidet verdt det! Norge er stappfullt av engasjerte og morsomme rovere med skikkelig konkuranseinstinkt! Det kom ekstra godt med under Puzzlegames! Det var ekstra speselt å få møte rovere på hjemmebane, fordi økonomien til roverne ikke har noe å si for om man kan delta, eller ikke. Ingen av reisehelgene var like! På en av helgene bodde vi i skogen, mens i andre var vi på Akvarie i Tromsø eller flymuseet i Bodø. Vi opplevde også utrolig gjestfrihet av lokale speidere. Vi ble for eksempel i Brønnøysund invitert på lunsj og konsert med de Makalause og Tore Thomassen!

Når vi var komt mot slutten av turnéen i oktober følte vi ikke at vi hadde hatt en skikkelig avslutning. Derfor ble det bestemt på kretsforum av prosjektgruppen til Heilt i Hundre!, som besto av både rovernemnda og noen av forbundets ansatte, at vi ønsket en stor finale for turnéen på roverball 2018! Tre uker før roverball ble deltakeravgiften for roverball drastisk redusert og reisestøtte ble gitt til deltakerne. Påmeldingene strømmet inn  og vi klarte å avslutte turneen på roverball med nesten 100 deltakere! Vi feiret sammen med kjekke leker, god mat, dans og sang! Rovernemnda kan ikke si at vi er noe annet en storfonøyd med både turnéen og avslutningen på Roverball 2018!

Vi ønsker å takke alle som har deltatt på rovernemndas roverreise Heilt i Hunde! Vi ønsker speiselt takke forbundskontoret som har bidratt med adiminstrativ og mental støtte. Men selvfølgelig også roverkontaktene som har hjulpet til med alt det praktiske fra lokaler, transport og promotering!

For det første har vi fått deltatt og arrangert en utrolig kjekk feiring av oss, roverne! Vi har fått inn mange gode inspill til hvordan roverarbeidet kan bli bedre i fremtiden og blitt kjent med mange nye fjes! Vår viktigste lærdom etter Heilt i Hundre! er at rovernemnda har en utrolig mulighet til å gjøre en forskjell i Rover-Norge! Det eneste som setter begrensinger er rovernemndas egen fantasi og viljen vi har til å gjøre det! Vi har også lært at store prosjekter krever ofte mer arbeid enn man tror. Vi har også lært at hva som ligger i en idé og hva som ender opp som resultatet kan variere i stor grad! Tenk stort!

 

Vi lo, og vi lo, og vi lo<3
Rovernemnda out! *Drops the mic*

 

 

Toppbildet: Brit Sørli Jensen