Speiderløftet

Vi har endelig vedtatt nytt speiderløfte:

Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven

Vi tror at dette vil åpne mer for både tro og tvil i organisasjonen vår og gjøre forbundet åpent for enda flere speidere. Dette har lenge vært et ønske fra særlig de unge stemmene til roverne.

 


Bilde: Lars Røraas

Ledererklæringen

Ledererklæringen er kjernen av lederarbeidet og sier noe om hvem våre ledere er. Etter gode diskusjoner har vi førstegangsbehandlet ny ledererklæring som skal samsvare mer med både speiderloven og speiderløftet, og som vil gjøre det lettere for enda flere å takke ja til å være ledere hos oss. Forslaget som vant frem og som skal behandles igjen i 2025 lyder:

Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske kristen tro og leve etter speiderløftet sitt. Jeg vil arbeide etter grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene til KFUK-KFUM-speiderne, og vil sørge for at speiderarbeidet er trygt og sikkert.

Dette var en stor og viktig sak som også roverting tok stilling til. På roverting ble det fremmet 18 forslag til ledererklæring, og forslaget som vant frem og som roverting sendte som et av det som ble fem forslag å stemme mellom på landsting lød:

  • Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske tro i tråd med forbundets verdier og leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner til, og vil arbeide i samsvar med Norges KFUK-KFUM-speidernes grunnregler og organisasjonsbestemmelser, og vil sørge for trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

For roverne er uansett det valgte forslaget som skal til behandling igjen om to år en stor seier og et skritt i den retningen det var gryende konsensus hos roverne om at vi ønsker å gå.

 


Bilde: Lars Røraas

Kontingent for studentspeidere

Det ble stemt for å innføre familiespeiderkontingent for medlemmer av studentspeiderlag som er godkjent av rovernemnda, og hvor minst 50% av de registrerte medlemmene er studenter.
Det nye navnet på satsen blir “Familie- og studentspeider”.

Dette er et stort og viktig steg for å få etablert gode og trygge studentspeiderlag rundt om i landet! Studentspeidere er organisert som studentspeiderlag opprettet av nøkkelpersoner
sammen med rovernemnda. Kontingenten ble opplevd veldig høy og mange av de som har vært med på studentspeiderlagenes tilbud har dessverre på grunn av det ikke vært betalende og registrerte medlemmer. De befinner seg ofte i den perioden av livet hvor de har dårligst økonomi, og ønsket er nå at dette tiltaket skal gjøre studentspeiding attraktivt og populært på linje med andre sammenlignbare studentaktiviteter.

 


Bilde: Lars Røraas

Mangfold og likestilling i grunnreglene

Der hvor roverting 2023 var først ute med å gjennomføre kjønnsnøytrale endringer i lover for roverting og rovernemnda følger nå resten av organisasjonen etter. 

Et viktig demokratisk prinsipp er at alle medlemmer skal få ta del i de demokratiske prosessene og få stille til verv. Dette har vi tatt et tydelig standpunkt om ved å vedta en endring i likestillings- og mangfoldsparagrafen i grunnreglene.

Disse endringene ble også førstegangsbehandlet og kan som helhet leses i protokollen fra landsting.

 


Bilde: Lars Røraas

Økonomisk satsing

Det ble vedtatt at vi øker kostnadsrammene i forhold til landsstyrets opprinnelige forslag. Vi skal budsjettere med et underskudd på én million kroner i to år for å satse på vekst! Et underskudd høres kanskje farlig ut, men dette betyr å bruke mer penger enn tidligere planlagt for å vokse enda mer! 

 

 

 


Bilde: Lars Røraas

 

Disse ble valgt til nytt landsstyre
LandssjefThor Andreas Moe Slinning
ViselandssjefLillian Frette Litlehamar
StyremedlemLinn Storesund Hansson
StyremedlemSiren Therese Klausen
StyremedlemKine Næss
StyremedlemAsle Hvidsten
StyremedlemAlfred Mestad Rønnestad
StyremedlemHalvard Strømme Wersland
VaramedlemSilje Øderud
VaramedlemJarl Thore Larsen

Rovernemndas leder stiller også i landsstyret

 

Se hvor mange skritt rovernemnda gikk

 

Toppbilde: Lars Røraas
Miniatyrbilde: Lars Røraas