Andre helg i februar samlet over 80 rovere seg på Volsdalen skole i Ålesund for å delta på roverkongress. Stemningen var på topp og samtlige deltagere gledet seg til å treffe nye og gamle speidervenner fra hele landet og i tillegg få komme med sine meninger.

På roverkongress ble det avholdt valg av ny rovernemnd og av personer til andre delegasjoner og arrangementer. Tiltaksplanen, som er rovertings bestilling til hva rovernemnda skal jobbe med, ble aktivt debattert og stemt over. Ved siden av tiltaksplanen, som er den viktigste saken for roverne i forbundet vårt sitt interne arbeid, ble det jobbet med og sendt viktige saker til landsting.

Roverne viser nemlig at de har en viktig stemme og har et ord i en viktig sak ved årets landsting, samt sender inn en egen sak som angår oss spesielt. Det er snakk om ledererklæringen og studentspeiderkontingent. Ledererklæringen ble viet mye tid under påvirkningstorget hvor delegatene fikk komme med egne forslag, diskutere og bearbeide saken. Inkomne forslag ble stemt over til roverting fant sin favoritt. Studentspeiderkontingentsaken er en viktig sak for rovernes studentspeidere, og det ble sendt inn en sak som ønsker å styrke ordningen.

Festmiddagen var også en høytidelig del av årets roverkongress. I lokaler med senket belysning, pynt og stemningslys oppover veggene, så var det lett å komme i god stemning. Til musikk fra garden kom vi gående i polonese, og fikk et godt måltid med dessert og tilhørende taler.

Les et sammendrag fra tinget her

Sak om ledererklæring: 

Det var mye engasjement rundt ledererklæringen, og det kom inn hele 17 forslag, i tillegg til landsstyrets. Roverting vedtok følgende forslag:
"Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske tro i tråd med forbundets verdier og leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner til, og vil arbeide i samsvar med Norges KFUK-KFUM-speidernes grunnregler og organisasjonsbestemmelser, og vil sørge for trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet"

Sak om studentspeidingskontingent.

Roverting vedtok å sende inn sak om egen studentspeiderkontingent til Landsting. Forslaget er at det blir innført familiespeiderkontingent for medlemmer av studentspeiderlag som er godkjent av rovernemnda, og hvor minst 50% av de registrerte medlemmene er studenter. Det nye navnet på satsen blir "Familie- og studentspeider".

Endring i lover for roverting og rovernemnda:

Flere innsendte saker basert på arbeidsgruppen for inkluderende speiding sine forslag, blant annet ved å gjøre bestemmelsene om valg til rovernemnda kjønnsnøytrale. Innsendte forslag som du kan lese i sakspapirene, som du finner her, ble vedtatt. Merk at endringene må godkjennes av Landsstyret før de trår i effekt.

 

Valg:

Rovernemnda 2023-2024:

Leder: Aksel Holmsen, Oslo
Nestleder: Deborah Ognøy, Haugaland

Jente 2 år: Miriam Eline Bergan, Innlandet
Gutt 2 år: Andreas Severin Brattebø, Bjørgvin
Jente 1 år (fortsettende):Malin Nikøy Hammersland, Bjørgvin
Gutt 1 år(fortsettende) : Fredrik Korsvik-Alnes , Sunnmøre 

Vara: Karen Helene Skår Nilsen, Rogaland
Vara: Jakob Kallevik Leite, Haugaland

 

Ungdommens Kirkemøte:

Representant: Alva Pernille Libjå Dahl, Oslo
Observatør: Veronica Lona , Oslo

 

Landstingdelegater 2023:

Aksel Holmsen (nemndsleder)
Veronica Lona
Ingvild Berge Conradsen
Oddbjørn Rønnestad

 

Rovernes valgkomité:

Dagni Myrene, Sunnmøre
Oddbjørn Rønnestad, Rogaland
Veronica Lona, Oslo
Thorstein Eike-Laupsa, Haugaland

 

Roverball 2023: 

Nordavind Roverlag, Bodø / Aspåsen Skole

Roverkongress 2024: 

Romerike krets, Lillestrøm VGS

Roverfemkamp

Roverfemkamp blir felles med NSF på permanent basis, etter annonsert sak og ønske fra rovernemnda. Holdes i av samarbeidsgruppe bestående av representant fra Nemnda, Komité speiding og begge forbundskontorene.

Roverlandsleir: 

Roverlandsleir 2025 utsettes til 2026 pga felles landsleir. Leirarrangør velges på kongressen i 2025.

 

Ny tiltaksplan for rovernemnda

3 år

  • Jobbe For Å Forhindre Frafall Av Rovere Etter Videregåendeskole-Alder

2 år

  • Vurdere mulighetene for felles roverlandsleir
  • Jobbe For Å Fremme Og Engasjere Til Friluftsliv Og Aktivitet I Naturen På Eksisterende Nasjonale Roverarrangementer

1 år

  • Arbeide for bedre samarbeid mellom tidligere og nye arrangører. Utveksling av erfaringer slik at man får bedre hjelp til å starte planleggingsprosessen. Utarbeide bedre rutiner for evaluering og rapport.
  • Styrke lokalt engasjement blant rovere i kretsene.
  • Styrke ungt lederskap.
  • Jobbe for en mer aktiv medieprofil .
  • Rovernemnda skal loggføre og dokumentere antall skritt medlemmene går under alle møter, arrangementer og steder hvor nemnda representerer.
  • Jobbe for økt inkludering på nasjonale arrangementer.
  • Arbeide med revidering av arrangementsinstrukser