Nå søker vi etter ungdomsdelegater til de to parallelle konferansene, altså l WOSM-konferansen og WAGGGS-konferansen.

Delegasjonen består av medlemmer fra både Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne, og sammen representerer vi Norge på konferansen. På Europakonferansen diskuterer WAGGGS og WOSM kursen for de neste tre årene på hver sin konferanse, man velger medlemmer til Europakomiteene og man utveksler erfaringer. Det blir også avholdt en felleskonferanse om aktivitetene som de to organisasjonene gjør sammen i Europa. Dette er en fin mulighet å bli kjent med internasjonal og europeisk speiding.

Datoene for konferansen er 21. - 27. august 2022. Du må eventuelt regne med en reisedag i hver ende. 

Vi leter etter deg som:

  • er mellom 18 og 25 år.
  • har interesse for å påvirke hvilken retning speideren skal utvikle seg i.
  • har lyst l å lære mer om hvordan verdensorganisasjonene er bygget opp.
  • behersker engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
  • kan sette av tid til forberedelser.
  • ønsker å videreføre kunnskapene du får.
  • vil arbeide videre med internasjonal speiding etter konferansen. 

Du får dekket reise og opphold under konferansen og delta i opplæring og forberedelser før vi reiser. Delegasjonen består av deler av Landsstyret, ungdomsdelegater og speidere med internasjonal erfaring. Hvis dette høres spennende ut, skriv en e-post til madeleine@kmspeider.no snarest der du forteller litt om deg selv, speiderbakgrunnen din og begrunner hvorfor du passer til å være ungdomsdelegat.

Endelig søknadsfrist er 10. januar. 

Hvis du lurer på noe eller vil vite mer, kan du kontakte Alfred Mestad rønnestad (alfred@kmspeider.no) eller (marta.radwanskal@kmspeider.no).