Sommeren 2024 arrangerer KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund Roverway 2024. Roverway er et av de største og mest populære roverarrangementene i Europa. 

 

Arbeidsoppgavene

Som leirsjef har du ansvar for å

  • bygge leirorganisasjonen, vise retning og motivere

  • rekruttere og følge opp hovedkomiteens medlemme 

  • lede arbeidet til hovedkomiteen og følge opp etatsledere

  • arrangere og lede hovedkomitémøter og stabssamlinger 

  • sørge for den overordnede økonomioppfølgingen

  • etablere leirens beredskapsopplegg

 

Hvem søker vi?  

Erfaring med ledelse av frivillige, økonomistyring og erfaring med organisering av speiderleir er en fordel. Søkeren må kunne identifisere seg med speiderens verdigrunnlag og ønske å hente ut det beste hos andre. Du må ha et ønske om hva du vil oppnå med Roverway 2024 og jobbe for å oppfylle arrangementets mål. Vi tilbyr en helt unik mulighet som vil gi deg erfaringer du vil ha nytte av resten av livet.

Hva får du av støtte? 

Å arrangere Roverway er et stort dugnadsarbeid, og det er ikke meningen at du som leirsjef skal dra lasset alene. Vi har gode rutiner fra annet lignende arbeid som vil hjelpe deg i planleggingsprosessen. Vervet som leirsjef starter våren 2022 og vil gå ut året 2024, og det må regnes med en del møtevirksomhet i perioden.

Du vil jobbe i dialog med Speidernes fellesorganisasjon som er oppdragsgiver for vervet og kunne regne med mye støtte fra forbundskontorene. Det vil i løpet av planleggingsperioden ansettes prosjektkoordinator(er) for leiren som vil være en viktig støtte for leirsjefen i planleggingen og gjennomføringen av leiren. 

Slik søker du

Send en kortfattet søknad til post@kmspeider.no der du forteller litt om hvem du er, hvilke erfaringer du har, og hva som er motivasjonen din for å være leirsjef for Roverway. Merk e-posten med «Leirsjef for Roverway 2024».

Søknadsfrist: 1. februar 2022. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med generalsekretær Svein Olav Ekvik på telefon 412 18 110.