Aktivitet i rover-Norge kan være så mangt. Enten roverlaget vil reise på roverlandsleir, eller dere vil ta et felles merke i kretsen. Det ligger informasjon om rovermerker på kmspeider.no/rover samt speiderprogram.no.

Arrangement - Roverkongress(Roverting) og roverfemkamp er de to årlige nasjonale roverarrangementene som arrangeres. I tillegg blir det holdt roverlandsleir hvert andre år.

Facebook - Gå inn og lik vår page på Facebook! Her vil du finne mange nyttige linker og oppdateringer. 

Femkamp - Er en årlig konkurranse for rovere i hele Norge som arrangeres tredje helgen i september. Konkurransen består av fem deler som tester blant annet kunnskap og samarbeid. 

Informasjon - Trenger du hjelp eller informasjon skal du ikke nøle med å ta kontakt med din roverkontakt eller rovernemnda. 

Kretsarrangement er arrangement arrangert av kretsen. Dette kan være alt fra leirer til kurs til inspirasjonstur. Du som rover kan stå i spissen for å få opp motivasjon og speiderglede hos dine medspeidere.

Kretsforum er et arrangement som arrangeres i midten av oktober for at kretsstyrene skal møte landsstyret. Vanligvis blir det også avholdt roverkontakssamling under kretsforum. Her lærer man mer om speiderarbeid på krets og landsnivå i tillegg til at arrangementet er ment for å gi inspirasjon og motivasjon til videre arbeid i kretsen.

Kretsstyret er styret i kretsen. De holder jevnlige møter og tar opp saker på kretsplan. Roverkontakten har møte-, tale-, og stemmerett på alle kretsstyrets møter.

Lokalkomité - På hvert arrangement er det en lokal stab som sitter med hovedansvaret. De får sine ansvarsområder fra rovernemnda men jobber selvstendig med rovernemnda som støtteapparat. Kunne ditt roverlag/din krets/din gruppe tenke seg å arrangere et arrangement? Lokalkomité velges hvert år på roverkongress og kan gjerne stille med bilder/film/presentasjon for å fremme sitt kandidatur.

Mail - Hvis du vil kontakte rovernemda direkte kan du sende mail til rover@kmspeider.no.

Merker - som rover finnes det mange artige og spennende merker man kan ta. Disse er å finne på speidermerker.no

Motivasjonskilde - Hør hvordan det går med de ulike roverlagene i kretsen og eventuelt gi forslag til enkle turer som kan gjennomføres. Et stort roverlag kan invitere et lite på tur.

Nettsider - På våre flotte roversider finner du alt mellom himmel og jord som relaterer seg til roverarbeidet, rover.kmspeider.no.

Opplevelser - Gjennom ulike arrangementer i kretsen kan man invitere rovere til sosialt samvær som kan være med på å gi gode opplevelser.

Rekruttering - Gjennom ulike opplevelser og arrangementer kan man vise hvor gøy man har det i speideren, og få nye medlemmer. Kanskje de nye klassekameratene i 1.vgs har lyst til å prøve ut speideren? Invitere nye og gamle på arrangementer. Hva med å arrangere et arrangement for ikke-speidere?

Roverball - er et roverarrangement i november hvert år. Her møtes rovere fra hele Norge for å ha det gøy. Høydepunktet er et ball lørdag kveld hvor vi pynter oss, spiser middag, danser, tar bilder og alt annet som hører hjemme på et ball.

Roverlandsleir - Arrangeres hvert oddetallsår for rovere fra hele Norge. Leiren arrangeres av rovere for rovere. Dette er årets største happening!

Roverkretskontakt - Bindeledd mellom roverne i kretsen og rovernemnda. Kretskontakten jobber for god roveraktivitet i sin krets, og hjelper roverlag hvis de har problemer. Kretskontakten jobber tett med rovernemnda. 

Roverkongress - er et arrangement arrangert andre helg i februar. Her avholdes rovertinget der rovere fra hele Norge samles for å diskutere viktige saker som omhandler rover-Norge og valg av representanter til Roverkongress, femkamp, roverball, roverlandsleir og rovernemnda.

Rovernemndskontakt – Hvert medlem i rovernemnda har ansvar for ulike kretser. Lurer du på hvem som er kontakt for din krets? Sjekk det ut, eller send en mail til rovernemnda.

Rovernemnda er det øverst valgte organet for roverne i Norges KFUK-KFUM-speidere. Rovernemnda blir valgt av roverting. Rovernemnda har som oppgave å følge opp de faste roverarrangementene og har jevnlig kontakt med sine roverkontakter for å følge opp de ulike kretsene. 

Rovernytt - Sjekk ut Rovernytt! Her vil vi legge ut artikler fra arranementer og andre spennede ting som skjer i rovernorge.

Roverombud - Noen kretser har egne roverstyrer som kalles ombud. Disse jobber for kretsens roveres ve og vel.

Roverting - Er rovernes høyeste organ. Her behandles saker som omhandler alle rovere i forbundet. Alle godkjente rovere i KFUK-KFUM-Speiderne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett på rovertinget. Roveringet velger representanter til rovernemnda og arrangør av de nasjonale roverarrangementene. 

Speiderbladet/lederforum er et medlemsblad som sendes ut i posten fire ganger i året. For speidere over 15 år får man også lederforum sammen med dette bladet. I lederforum har Rovernemnda egne sider hvor vi gjerne tar i mot forslag til innhold. Ellers står man fritt til å sende inn både bildesaker og tekstsaker fra arrangement eller speiderlivet for øvrig.

Studentspeiding er for rovere som har flyttet til en ny by for å studere (eller gjøre noe annet). Møter ca. en til to ganger i måneden for å gjøre kjekke ting. Per i dag finnes det studentroverlag i Bergen, Tromsø og Trondheim. Vet du om rovere som skal flytte dit? Si i fra, og fortell om tilbudet! 

Valgkomité vurderer alle som stiller til valg enten som arrangør av for eksempel femkamp eller som person til for eksempel rovernemnda. De kommer så med en innstilling til hvem som vil bli valgt. Vil du stille til valg? Ta kontakt med valgkomitéen på rovervalgkomite@kmspeider.no! Mer informasjon finner du her.